Rapid Reflection on Cash Coordination for the Ukraine Response Regional Summary [Polish]

Author(s)
Juillard, H., Coste, P.
Publication language
English
Pages
9
Date published
01 Feb 2024
Type
After action & learning reviews
Keywords
Accountability and Participation, Cash-based transfers (CBT), Coordination, Inclusion
Countries
Ukraine, Poland, Romania, Moldova
Organisations
Disasters Emergency Committee, Key Aid Consulting, Key Aid Consulting

Wykorzystując jako wytyczne projekt Globalnej Grupy Doradczej ds. Gotówki (CAG) dotyczący kluczowych wskaźników wydajności w zakresie koordynacji środków pieniężnych, DEC zlecił przygotowanie czterech publikacji, aby zastanowić się w jakim stopniu w Rumunii, Ukrainie, Mołdawii i Polsce koordynacja ta była (1) terminowa i skuteczna oraz (2) inkluzywna, przejrzysta i odpowiedzialna. Raporty opierają się na 28 częściowo ustrukturyzowanych wywiadach z kluczowymi informatorami, analizie dostępnej dokumentacji oraz 4 okrągłych stołach na poziomie krajowym z udziałem kluczowych interesariuszy, które zorganizowano w listopadzie i grudniu 2023 r.

Niniejsze podsumowanie stanowi regionalny przegląd kluczowych ustaleń wynikających z czterech raportów przygotowanych dla każdego kraju.