Rapid Reflection on Cash Coordination for the Ukraine Response Regional Summary [Ukrainian]

Author(s)
Juillard, H., Coste, P.
Publication language
English
Pages
7
Date published
01 Feb 2024
Type
After action & learning reviews
Keywords
Accountability and Participation, Cash-based transfers (CBT), Coordination, Inclusion
Countries
Ukraine, Poland, Romania, Moldova
Organisations
Disasters Emergency Committee, Key Aid Consulting, Key Aid Consulting

Використовуючи проєкт ключових показників ефективності координації грошових потоків Глобальної консультативної групи з питань грошової допомоги (ГКГ) як орієнтир, DEC замовив чотири документи, щоб проаналізувати, якою мірою координація грошових потоків була (1) своєчасною та ефективною і (2) інклюзивною, прозорою та підзвітною в Румунії, Україні, Молдові та Польщі. Вони ґрунтуються на результатах 28 напівструктурованих інтерв'ю з ключовими інформантами, аналітичного огляду наявної літератури та 4 круглих столів на рівні країн, організованих у листопаді та грудні 2023 року за участю ключових зацікавлених сторін у сфері готівки.

Це резюме є регіональним оглядом ключових висновків, отриманих з чотирьох інформаційних документів, підготовлених для кожної країни.