Rapid Reflection on Cash Coordination for the Ukraine Response Regional Summary [Romanian]

Author(s)
Juillard, H., Coste, P.
Publication language
English
Pages
8
Date published
01 Feb 2024
Type
After action & learning reviews
Keywords
Accountability and Participation, Cash-based transfers (CBT), Coordination, Inclusion
Countries
Ukraine, Poland, Romania, Moldova
Organisations
Disasters Emergency Committee, Key Aid Consulting, Key Aid Consulting

Utilizând drept îndrumare propunerea de indicatori cheie de performanță pentru coordonarea asistenței în numerar, elaborați de Grupul consultativ global pentru asistența în numerar (CAG), DEC a solicitat realizarea a patru studii pentru a analiza măsura în care coordonarea asistenței în numerar a fost (1) oportună și eficientă, precum și (2) incluzivă, transparentă și responsabilă în România, Ucraina, Moldova și Polonia. Aceste studii se bazează pe 28 de interviuri semi-structurate cu informatori-cheie, pe o analiză documentară a literaturii disponibile și pe 4 mese rotunde organizate în noiembrie și decembrie 2023 la nivel de țară cu principalele părți interesate de asistența în numerar.

Acest rezumat reprezintă o prezentare generală a principalelor constatări de la nivelul regional derivate din cele patru documente informative elaborate pentru fiecare țară.